Conform Legii 267/2021, art.2:

(1) Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(2) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin. (1), în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public, prevederile art. 2 alin. (2) şi ale art. 4 aplicându-se în mod corespunzător.

 

Puteți trimite dovada plății amenzii la e-mailul unității teritoriale din care face parte agentul constatator care v-a sancționat. Plata amenzii nu trebuie să depășească termenele legale stabilite prin OUG 2/2001.

De asemenea nu mai este nevoie să veniți cu copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul serviciului de unde doriți să obțineți documente.

Documentul scanat trebuie să fie lizibil și să nu depășească în dimensiune 2 Mb.

Pentru a trimite e-mail puteţi folosi adresele de mai jos (apăsați direct pe link sau folosiți adresele de e-mail)

Serviciul Rutier: oug41.2016.sr@vl.politiaromana.ro

Serviciul Ordine Publica: ordinepublica@vl.politiaromana.ro

Serviciul Investigații Criminale: judiciar@vl.politiaromana.ro

Serviciul Investigarea Criminalității Economice: economic@vl.politiaromana.ro

Cazier judiciar: cazier@vl.politiaromana.ro

Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase: oug41.2016.arme@vl.politiaromana.ro