Serviciul cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative

Șef serviciu: comisar-șef de poliție Sorin Ovidiu OARA

 

e-mailcazier@vl.politiaromana.ro

 

 

 

 

Certificatul de cazier judiciar este documentul eliberat persoanelor, care atestă situația judiciară a acestora și se eliberează persoanei fizice sau juridice care depune cererea tip personal, prin împuternicit sau prin reprezentant legal, însoțită de actele necesare.

Certificatele de cazier judiciar se pot obţine de la sediul I.P.J. Vâlcea, poliţia Municipiului DRĂGĂŞANI, şi poliţiile orăşeneşti BREZOI, HOREZU şi BĂLCEŞTI.

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana fizică

 

Obținerea certificatului de cazier judiciar de către persoana juridică