Inspector principal de poliţie

Loredana - Maria SANDU

 

Adresa: Str.Calea lui Traian nr.95, Râmnicu Vâlcea

Telefon: 0250703109

Mobil: 0743206342

Email: presa@vl.politiaromana.ro

 

 

 

 

ATRIBUŢIILE PURTĂTORULUI DE CUVÂNT

  • Gestionează relaţiile cu mass – media, monitorizează modul de prezentare a activităţii unităţii de către presa scrisă şi audio – vizuală;
  • Asigură difuzarea informaţiilor cu caracter public către întregul personal al unităţii din care fac parte;
  • Sprijină pe timpul documentării pe teren şi furnizează informaţii de interes public ziariştilor din mass – media Poliţiei Române;
  • Pregătește şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea unităţii în care lucrează;
  • Redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi unitatea din care face parte;
  • Organizează, în urma deciziei şefilor şi când situaţia concretă impune acest lucru, dar cel puţin o dată pe lună, conferinţe şi briefing-uri de presă;
  • Realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei internet;
  • Prezintă, în numele conducerii unităţii, a poziţiei oficiale faţă de diferite cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;
  • Asigură transmiterea operativă, prin apariţii publice, a unor informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite.