PROGRAM CU PUBLICUL

Luni: 8:30 - 10:00 si 15:00 - 16:00 - tel. 0250 703207
Miercuri: 8:30 - 10:00 si 15:00 - 16:00 - tel. 0250 703207
 
 

Formulare tipizate privind activitatea Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase

 

arme@vl.ploitiaromana.ro”  – adresa principală a unității, dedicată transmiterii/primirii corespondenței la/de la alte unități/instituții, a petițiilor și a documentelor de interes general adresate structurilor a.e.s.p.

 

oug41.2016.arme@vlpolitiaromana.ro” – adresa de e-mail special dedicată corespondenței cu beneficiarii serviciilor publice, constituită în vederea primirii: copiei actului de identitate, a documentelor in format electronic cu semnătura electronică calificată sau avansată (cu respectarea noilor prevederi  instituite de Regulamentul (UE) 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice  pe piața internă) și a dovezii achitării sancțiunilor contravenționale (atunci când agentul constatator face parte din structura a.e.s.p.)

 

Click aici pentru Formularele tipizate privind activitatea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase