Atribuţiile polițistului de proximitate conform Dispoziției 123/2012:

 • Realizează cunoaşterea populaţiei, sub aspectul numărului locuitorilor, structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor cu caracter local, domiciliului şi reşedinţei, precum și a teritoriului din punct de vedere al locurilor și mediilor favorabile comiterii de infracțiuni;
 • Este prezent în fiecare zi minim 6 ore pe jos în cartier pentru ca cetăţenii să îl poată aborda;
 • Stabileşte contacte permanente cu administratorii asociaţiilor de proprietari, factorii responsabili din cadrul unităţilor de învăţamânt, societăţilor comerciale, organizaţiilor neguvernamentale, administraţiei publice locale pentru identificarea factorilor de risc privind ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului şi stabilirea măsurilor comune de prevenire şi combatere a faptelor antisociale;
 • Participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari şi la alte evenimente importante pentru comunitatea din zona de responsabilitate;
 • Identifică și consiliază cetăţenii care fac parte din categoriile cu grad înalt de risc din punct de vedere al victimizării;
 • Mediază şi rezolvă amiabil conflictele interumane, în limitele legale;
 • Identifică și receptează problemele de ordin comunitar și împreună cu instituțiile abilitate inițiază și/sau participă la aplicarea unor proiecte sau programe practice, care au ca obiectiv îmbunătățirea siguranței publice și a persoanelor;
 • Atrage şi mobilizează cetăţenii în derularea unor programe de prevenire a criminalităţii în cartiere pe bază de voluntariat;
 • Verifică petițiile și sesizările cetățenilor din zona de responsabilitate referitoare la:
  • stări conflictuale;
  • tulburarea liniştii publice în unităţtile de învăţământ, asociaţii de locatari, societăţi comerciale, etc.;
  • fapte antisociale ale căror victime sunt persoane cu probleme sociale (minori, bătrâni, persoane cu handicap sau afecţiuni neuropsihice, etc);

 

Celelalte sesizări şi reclamaţii ale cetăţenilor, din competenţa formaţiunilor de ordine publică, vor fi soluţionate de către ofiţerii din cadrul birourilor sau şefii sectoarelor de siguranţă publică.

 • Colaborează cu mass-media pentru ameliorarea siguranţei publice și pentru promovarea și dezvoltarea apropierii de cetățeni;;
 • Efectuează acte de constatare şi sancţionare în cazul infracţiunilor flagrante și a contravențiilor;
 • Efectuează cercetarea la fața locului în cazul faptelor penale repartizate spre soluționare, comise în zona de responsabilitate;
 • Participiă, după caz, la activitățile de menținere a ordinii publice cu ocazia unor manifestări sau evenimente derulate în zona de responsabilitate;
 • Desfășoară activități de cercetare penală în dosarele penale cu autor cunoscut, potrivit competenței;
 • Cooperează cu compartimentele de analiză și prevenire a criminalității pentru implementarea unor proiecte-programe de prevenire și combatere a criminalității, în domenii specifice;
 • Întreţine permanent relaţii de colaborare cu poliţiştii din formaţiunile operative privind evoluţia situaţiei operative din sectorul de activitate, ţine zilnic evidenţa evenimentelor înregistrate şi prezintă conducerii rapoarte privind activităţile desfăşurate, problemele cu care se confruntă populaţia şi propuneri de îmbunătăţire a muncii;
 • Zilnic analizează evenimentele înregistrate în sectorul de responsabilitate, pe care le prezintă şefilor şi le evidenţiază pe harta criminogenă;
 • Efectuează verificări pe linie de evidență a populației și desfășoară activități privind persoanele cărora instanța de judecată le-a aplicat suspendarea executării pedepsei sub supravegherea Serviciului de Probațiune de pe lângă tribunalul Vâlcea care au domiciliul/reședința pe raza de competență;
 • Execută mandatele de obligare a contravențiilor la prestarea unei activități în folosul comunității și efectuează verificări privind persoanele care solicită permis de port-armă;
 • Soluționează dosarele transmise de către instanța de judecată privind efectuarea de verificări prealabile în vederea luării măsurii obligării la tratament medical a persoanelor.