În cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea functionează Consiliul Teritorial Vâlcea al Corpului Naţional al Poliţiştilor, persoană juridică de drept public, fiind autonom faţă de structurile din care provin membrii săi.

 

Corpul Naţional al Poliţiştilor reprezintă forma de organizare pe criteriul profesional, autonomă, apolitică şi nonprofit a poliţiştilor.


C.N.P. este constituit şi îşi exercită atribuţiile în scopul promovării intereselor profesionale, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională, tratate, acorduri şi convenţii internaţionale la care România este parte, în domeniu, precum şi al apărării drepturilor legitime ale acestora.

 

Poate fi membru al C.N.P. orice poliţist, indiferent de funcţie sau grad profesional.


Calitatea de membru se dobândeşte în temeiul legii, prin completarea adeziunii şi plata cotizaţiei.

 

C.N.P. este organizat şi funcţionează în baza următoarelor acte normative:

* Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;

* Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliţistului

* H.G. nr. 1305/20.11.2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a C.N.P., modificată şi completată prin H.G. nr. 237/2003 şi H.G. nr. 1600/2003

 

TABEL NOMINAL
CU MEMBRII CONSILIULUI TERITORIAL VÂLCEA
AL CORPULUI NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR

 

Nr. crt.

GRAD PROF.

NUMELE  ŞI  PRENUMELE

FUNCŢIA
C.N.P.

1.

Comisar şef

MATEI ION

PREŞEDINTE

2.

Inspector principal

VĂDUVA NICOLAE

VICEPREŞEDINTE

3.

Subcomisar

NIȚU BOGDAN PETRE

VICEPREŞEDINTE

4.

Agent șef adjunct

VRĂJESCU TEODORA MIHAELA

SECRETAR

5.

Comisar şef

NUȚĂ DUMITRU

MEMBRU

6.

Agent șef adjunct

ILIE MĂDĂLIN

MEMBRU

7.

Agent șef

RUSU CRISTIAN

MEMBRU

8.

Agent șef principal

SIMION FLORENTIN

MEMBRU