Linie telefonica gratuita unde puteti sesiza fapte de coruptie ale angajatilor M.A.I.

112 - Apeluri de urgenta

 

 

ÎN ATENŢIA CETĂŢENILOR!

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, potrivit notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal numarul 11951 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, adresată conducerii inspectoratului.


Misiunea Inspectoratului de Poliţie Vâlcea este de a creşte calitatea vieţii în judeţul nostru lucrând în parteneriat cu comunitatea şi, în concordanţă cu drepturile constituţionale, de a întări puterea legii, de a reduce frica, oferind un mediu mai sigur.
 
P
romptitudine
 
O
crotire
L
oialitate
I
niţiativă
T
enacitate
I
ntegrare
A
jutor
 

Valorile pentru care pledăm sunt:

  • protecţia vieţii şi a proprietăţii cetăţenilor şi întărirea imparţială a legii
  • lupta împotriva criminalităţii atât prin prevenirea ei cât şi prin urmărirea
    cu agresivitate a celor ce încalcă legea
  • menţinerea în cadrul instituţiei a unui standard mai ridicat al integrităţii decât cel general aşteptat de la ceilalţi
  • preţuirea vieţii omului, respectarea demnităţii fiecărui individ şi oferirea
    serviciilor noastre cu politeţe

 


Consultaţi secţiunea "Urmăriri - Persoane dispărute"

Copyright ©2006-2014
S.C.I. - I.P.J. VALCEA
Toate drepturile rezervate

                                                                                                                                                    Home  |  Contact